×
Meniu

AJUTOR FINANCIAR UNIC LA NAȘTEREA COPILULUI!

Ca urmare a propunerii Primarului orașului Dondușeni, dl. Ivan Belciug, în anul 2018 a fost lansată inițiativa de alocare a ajutorului financiar unic la nașterea copilului. Cuantumul ajutorului financiar pentru fiecare copil născut în anul 2019 a fost aprobat în mărime de 1000 lei. Prin urmare, ”proaspeții” părinți sunt invitați la Primărie pentru a depune […]

Notă informativă

Prin prezenta Primăria orașului Dondușeni, aduce la cunoștință că pentru o mai bună gestionare a tuturor acțiunilor și normelor legale, ceea ce înseamnă, pe de o parte, îndeplinirea unor obligaţii privind protecţia mediului şi, pe de altă parte, reducerea costurilor de operare şi, implicit, reducerea disconfortului creat în zonele de pe lângă case, cât și […]

În atenția agenților economici din orașul Dondușeni!

Prin prezenta, Primăria orașului Dondușeni, Vă  informează că conform Legii nr. 835  din  17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, Art.2. alin. (1) Amenajarea teritoriului constituie ansamblul activităţilor complexe, care includ: a) elaborarea, avizarea, aprobarea şi modificarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, studiile de fundamentare, cercetările ştiinţifice prealabile, necesare întocmirii acestora; b) gestionarea […]