×
Meniu

ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de demolare  a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public a orașului Dondușeni”

Primăria orașului Dondușeni  iniţiază, începînd cu data de 01.04.2019, consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de demolare  a construcțiilor executate ilegal pe terenurile ce aparțin domeniului public a orașului Dondușeni”, în contextul  Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcție nr. 163 din 09.07.2010, Legii privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului nr. 835 din 17.05.1996.

Scopul proiectului constă în reglementarea cadrul juridic unitar și a condițiilor în care se desfășoară activitatea de demolare/desființare a construcțiilor executate ilegal pe terenuri ce aparțin domeniului public al orașului Dondușeni, care, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, sunt considerate ca fiind executate neautorizat și nu se încadrează în normele adoptate în Planul Urbanistic General al orașului Dondușeni.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice presupune reglementarea procedurilor de demolare/desființare a construcțiilor executate neautorizat, care are drept scop:

–          asigurarea unei proceduri legale ce ține de lansarea și desfășurarea activităților de demolare a construcțiilor neautorizate

–          eliminarea construcțiilor fără autorizare și documentație de proiect, cu încălcarea reglementărilor juridice, tehnice şi arhitectural-urbanistice ce contravin prevederilor Planului Urbanistic General

Impactul estimat al proiectului de decizie constă în realizarea următoarelor obiective a principiului urbanismului:

–          utilizarea raţională şi  echilibrată  a  terenurilor  necesare funcţionării localităţii;

–          eliberarea terenurilor publice acaparate ilegal, cu destinație de dezvoltare a localității în perspectivă,

–          reabilitarea terenurilor publice destinate pentru dezvoltarea orașului Dondușeni, a spațiilor verzi și cu altă destinație

–          asigurarea respectării prevederilor legale privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de  15 aprilie 2019, pe adresa: or. Dondușeni, str. Independenței 49, Primăria orașului Dondușeni, e-mail: primariadonduseni@mail.ru,  persoana de contact: dna Miron Virgilia, specialist în problem juridice din Primăria orașului Dondușeni, tel. 025124793