×
Meniu

ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a cimitirelor orașului Dondușeni”

Primăria orașului Dondușeni  iniţiază, începînd cu data de 25 aprilie 2019, consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a cimitirului orașului Dondușeni”, în contextul  Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1072 din 22.10.1998, Legii privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional nr. 967 din 09.08.2016.

Scopul proiectului constă în reglementarea modului administrării cimitirelor din or. Dondușeni, precum și procedura alocării locurilor pentru înmormântare decedaților, executarea lucrărilor de construcție și amenajare în cimitir.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice presupune:

–            Reglementarea drepturilor și obligațiilor gestionarului cimitirelor;

–            Reglementarea procedurilor de alocare a loturilor pentru înhumare a decedaților, rezerva locurilor, desfășurarea lucrărilor de amenajare și construcțiilor;

–            Reglementarea drepturilor și obligațiilor vizitatorilor, cetățenilor ce au rezervat locuri pentru înhumare.

Impactul estimat al proiectului de decizie constă în realizarea următoarelor obiective:

–            Utilizarea rațională a locurilor pentru înhumare în cimitir

–            Respectarea drepturilor rudelor și apropiaților decedaților

–            Îmbunătățirea aspectului cimitirului

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de  12 mai 2019, pe adresa: or. Dondușeni, str. Independenței 49, Primăria orașului Dondușeni, e-mail: primariadonduseni@mail.ru,  persoana de contact: dna Maria Șmatoc, secretar – administrativ al Primăriei orașului Dondușeni, tel. 025122203

Proiectul de decizie poate fi accesat pe pagina web a Primăriei orașului Dondușeni: primariadonduseni.md