×
Meniu

ANUNȚ privind organizarea consultărilor publice a proiectului de decizie ”Cu privire la redenumirea străzii ”Serghei Kirov” în ”Leonid Boicu””

Primăria orașului Dondușeni  iniţiază, începînd cu data de 10 iunie 2019, consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la redenumirea străzii ”Serghei Kirov” în ”Leonid Boicu”, în contextul Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Legii privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008

Scopul proiectului constă în consultarea inițiativei Asociației de Băștinași ”Baștina Dondușeni” referitor la redenumirea străzii Serghei Kirov în numele băștinașului, Leonid Boicu, doctor în istorie, originar din orașul Dondușeni.

 

Inițiativa este susținută de:

Asociația Istoricilor din Republica Moldova

Institutul de Istorie din Republica Moldova

Comisia Națională de Heraldică din Republica Moldova

Institutul de Istorie ”A.D.Xenopol”, Academia Română, filiala Iași

Direcția Educație, Cultură și Turism Dondușeni

 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice presupune promovarea personalităților originare din orașul Dondușeni, promotori ai localității în țară și peste hotare.

 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de  20 iunie 2019, pe adresa: or. Dondușeni, str. Independenței 49, Primăria orașului Dondușeni, e-mail: primariadonduseni@mail.ru,  persoana de contact: dna Maria Șmatoc, secretar administrativ din Primăria orașului Dondușeni, tel. 025122203