×
Meniu

Notă informativă

Prin prezenta Primăria orașului Dondușeni, aduce la cunoștință că pentru o mai bună gestionare a tuturor acțiunilor și normelor legale, ceea ce înseamnă, pe de o parte, îndeplinirea unor obligaţii privind protecţia mediului şi, pe de altă parte, reducerea costurilor de operare şi, implicit, reducerea disconfortului creat în zonele de pe lângă case, cât și […]

În atenția agenților economici din orașul Dondușeni!

Prin prezenta, Primăria orașului Dondușeni, Vă  informează că conform Legii nr. 835  din  17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului, Art.2. alin. (1) Amenajarea teritoriului constituie ansamblul activităţilor complexe, care includ: a) elaborarea, avizarea, aprobarea şi modificarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, studiile de fundamentare, cercetările ştiinţifice prealabile, necesare întocmirii acestora; b) gestionarea […]

Rezultatele Concursului pentru ocuparea funcției de administrator al ÎM ”Apă Canal” Dondușeni

În conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a Concursului pentru ocuparea funcției de administrator al ÎM ”Apă Canal” Dondușeni, a fost publicat anunțul de desfășurare a Concursului în ziarul local Pasul Nou nr. 04 din 25.01.2019 (163), fiind instituit termenul de 14 zile de depunere a dosarelor de concurs pînă la data de 08 […]

ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al orașului Dondușeni”

Primăria orașului Dondușeni  iniţiază, începînd cu data de 30.01.2019 consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al orașului Dondușeni”, în corespundere cu Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului nr. 835-XIII din 17.05.1996. Scopul proiectului este: aprobarea Planului Urbanistic General al orașului Dondușeni. Rezultatele scontate ca urmare a implementării […]

ANUNŢ (concurs pentru ocuparea funcţiei de Administrator al ÎM ”Apă Canal” Dondușeni)

ANUNŢ Consiliul orășenesc Dondușeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de Administrator al ÎM ”Apă Canal” Dondușeni Temei: Decizia Consiliului orășenesc Dondușeni nr. 1/1 din 18 ianuarie 2019 Context legal Întreprinderea Municipală „Apă Canal” Dondușeni, este creată în baza Deciziei Consiliului orășenesc Dondușeni nr. 12/8 din 25.01.2001 și reînregistrată la Camera Înregistrării de Stat din data […]

De Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală

Multstimați colegi! De Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală Vă felicit din tot sufletul cu această zi deosebită pentru fiecare din noi, toți cei care activează în cadrul administrației publice locale. Îmi exprim recunoștința și aprecierea pentru dedicație și aportul adus în asigurarea activității noastre zi de zi, pentru unitate și […]

Răsună clopoțelul în ultima zi de școală!

Emoții, zîmbete, flori, ținute de gală, copii inteligenți și frumoși, profesori severi dar cu fețele blînde, părinți selecți și sufletiști la Ultimul Sunet în liceele teoretice ”Alexei Mateevici”, ”Alexandr Pușkin” și ”Gaudeamus” din orașul Dondușeni. În această zi frumoasă, Vă aducem sincere felicitări tuturor cu ocazia acestui emoționant eveniment și Vă urăm: ELEVILOR – o […]

Raport privind transparenţa în procesul decizional în cadrul Primăriei orașului Dondușeni (anul 2017)

Raport privind transparenţa în procesul decizional în cadrul Primăriei orașului Dondușeni (anul 2017), aprobat prin decizia Consiliului DECIZIE nr. 3/4 din 29 martie 2018 ”Cu privire la Raportului privind transparența în procesul decizional în cadrul Primăriei orașului Dondușeni pentru anul 2017 și aprobarea Planului de asigurare a transparenței decizionale în orașul Dondușeni pentru anul 2018” […]