×
Meniu

Istoria orașului

În primăvara anului 1883 încep primele lucrări la construcţia drumului de fier, astfel în toamna anului 1893 pe drumul de fier Bălţi-Ocniţa începe circulaţia. Aşadar, luna septembrie a acestui an 1893 prezintă un început de cale şi prima filă îngălbenită a cronicii de un secol întreg a Donduşenilor.

Pe parcursul anilor 1902-1905 în preajma edificiului gării feroviare, înălţat în 1892, au loc lucrări de construcţie a staţiei de pompare şi castelului de apă, a două depozite pentru cereale şi a unei rampe pentru încărcături, a 2 km de şosea, precum şi a trei case locative. După 1905, pe ambele părţi ale drumului de acces – fosta stradă Lenina, în prezent Independenţei, s-au început a zidi primele case locative particulare.

Ceva mai tîrziu, prin anul 1910, pe o parte a străzii centrale se întindeau rînduri de prăvălii, iar pe de cealaltă parte se înghesuiau în şirag lung căruţe cu produse agricole, iar duminică la Donduşeni aveau loc iarmaroace gălăgioase. Din această perioadă localitatea este menţionată documentar ca o aşezare-târg.

Spre 1915 aici apar primele mici întreprinderi meşteşugăreşti şi comerciale. În acest an, 6 cîrciumioare evreieşti cu meşteri neîntrecuţi în breasla negoţului şi legături vechi cu Podolia alcătuiau toate instituţiile comerciale private din localitate. Olăritul prezintă o poziţie dominantă în breasla meşteşugăritului popular, care avea un succes considerabil în mijlocul locuitorilor satelor din împrejurimi.

Din unele date statistice ale anului 1940 aflăm că la Donduşeni populaţia constituia circa 1314 suflete. Un primar, un şef de post şi unul de gară, 4 jandarmi, un preot şi 3 învăţători alcătuiau toată intelectualitatea donduşenenilor.

La sfîrşitul anilor 50, localitatea va începe să se dezvolte destul de rapid, ca în anul 1963 să devină centrul raional. La momentul de azi în oraş locuiesc 9870 de locuitori. Denumirea de Donduşeni o poartă atît oraş, cît şi raion.

Referitor la denumirea oraşului părerile sunt împărţite: cercetătorul A. Eremia a considerat că denumirea centrului raional Donduşeni ar descinde de la un nume de familie Dondoş/Dondăş. În schimb din povestirile băştinaşilor în etate reies următoarele: era o femeie foarte bogată pe nume Donda. Pămîntul de la s. Donduşeni pînă la Corbu era al ei. În satul Corbu la indicaţia ei a fost construită biserica. Lîngă iaz Donda a construit o moşie, unde se odihnea, cînd venea pe locurile acestea. Pe atunci denumirea Donduşenilor era legată de numele acestei femei bogate.