×
Meniu

Oportunități pentru investitori

Un rol important în atragerea investiţiilor revine şi organelor publice locale, care au menirea să creeze condiţii optime şi să încurajeze orice activitate de antreprenoriat, inclusiv prin scutirea sau reducerea taxelor locale acordarea spaţiilor libere, a terenurilor aferente cu o plată simbolică de arendă sau gratuit, acordarea ajutorului consultativ în limitele competenţilor sale.

– În baza fostei subdiviziuni al fabricii de zahăr, este real de a renova şi de a lansa o secţie de prelucrare a fructelor şi legumelor. Pentru producătorii din regiune ar fi un moment foarte favorabil, deoarece cea mai apropiată întreprindere de prelucrare se află la o distanţă de 40 km (orăşelul Cupcini, r-ul Edineţ). Acest fapt va permite micşorarea costurilor producţiei prin micşorarea numărului de intermediary, participanţi la procesul de achiziţionre, micşorarea cheltuielilor, stimularea şi susţinerea producătorilor din regiune.

– La fel este important pentru orăşel şi deschderea unei secţii de prelucrare a laptelui. Deţinîtorii de animale sînt impuşi de a-şi realiza producţia intermediarilor de la fabricile de lapte situate în r-nele Edineţ, Rîşcani, Orhei ş.a. Participarea intermediarilor la procesul de colectare a materiei prime (laptelui) micşorează simţitor preţurile la produsul colectat. Şi nu în ultimul rind trebuie de ţinut cont şi de crearea noilor locuri de lucru pentru locuitorii orăşelului. Astfel bugetul orăşenesc va avea doar de cîştigat în urma activităţii întreprinderilor noi create şi scăderii migraţiei populaţiei băştinaşe.

Principalele obiective ale politicii oraşului în următorii ani vor fi:

  • Creşterea atractivităţii oraşului în vederea atragerii investiţiilor;
  • Promovarea cooperării oraşului, cu alte oraşe, precum şi pe plan internaţional, prin realizarea unor proiecte de interes comun;
  • Promovarea inovării şi a transferului tehnologic prin întărirea legăturii dintre mediul de afaceri şi cel ştiinţific, tehnologic, de cercetare;
  • Diminuarea decalajelor teritoriale prin stimularea dezvoltării economice, sociale şi culturale durabile a oraşului în scopul creşterii calităţii vieţii;
  • Elaborarea planurilor de cooperare regională şi internaţională în contextul dezvoltării durabile a localităţilor, ţinând cont de protecţia mediului, de folosirea raţională a terenurilor, de păstrare şi creare a spaţiilor verzi, de asigurare eficientă cu transport, folosind experienţa internaţională;
  • Restaurarea şi conservarea patrimoniului natural, istoric, cultural pentru sporirea atractivităţii oraşului ca zonă turistică;
  • Susţinerea, coordonarea şi dezvoltarea unor programe de instruire, perfecţionare şi recalificare pentru a oferi oportunităţi de ridicare a nivelului profesional al populaţiei în regiune.

Lungimea totală a străzilor oraşului este de 77 km, calitatea este nesatisfăcătoare.

Reţeaua de distribuire a apei potabile este de 40.5 km.

Lungimea reţelei de canalizare, staţia de epurare este de 15,5 km.

Reţeaua de distribuirea gazelor este de 14,5 km.

Toate întreprinderile şi instituţiile se folosesc de încălzirea autonomă.

Other investment opportunities please find here www.miepo.md/regionview.php?=ro&midc=217&idc=13